ΗΠΑ- Καλιφόρνια: Ο Διαχειριστής Συστήματος Ζητά 10.000MW Νέας Ισχύος Έως το 2026 και Μετά τη Δύση του Ηλίου...

ΗΠΑ- Καλιφόρνια: Ο Διαχειριστής Συστήματος Ζητά 10.000MW Νέας Ισχύος Έως το 2026 και Μετά τη Δύση του Ηλίου...
energia.gr
Τετ, 7 Απριλίου 2021 - 10:30

Για να διατηρήσει η Καλιφόρνια αξιόπιστη τροφοδοσία εν μέσω της καθαρής ενεργειακής μετάβασης, η California ISO (CAISO), ο κύριος διαχειριστής δικτύου μεταφοράς της πολιτείας, ζητά τουλάχιστον 10.000 MW νέας ισχύος για να τεθεί σε λειτουργία μεταξύ 2023 και 2026.
«Η κρίσιμη, αυτή ισχύς θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μετά τη δύση του ηλίου», δήλωσαν οι δικηγόροι

του διαχειριστή δικτύου στις 26 Μαρτίου στην Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών Καλιφόρνιας.

Η συντριπτική πλειονότητα του τρέχοντος «στόλου» ηλιακών σταθμών της Καλιφόρνιας, συνολικού ύψους άνω των 14.100 MW πόρων μεγάλης κλίμακας και πάνω από 10.000 MW κατανεμημένων συστημάτων μικρής κλίμακας σε σπίτια και επιχειρήσεις, δεν είναι εξοπλισμένο με αποθήκευση ενέργειας που θα επέτρεπε στα εργοστάσια να λειτουργήσουν μετάτη δύση του ηλίου. Ενώ δηλαδή η ηλιακή ενέργεια βοηθά στη μεγαλύτερη κρατική οικονομία της χώρας με περισσότερους από 80% ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της μέρας, η Καλιφόρνια παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα όταν η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται το βράδυ.

Ο κακός σχεδιασμός για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση της αντιστάθμισης ολοένα και μεγαλύτερων διακυμάνσεων προσφοράς και ζήτησης συνέβαλε στην πρώτη εκ περιτροπής διακοπή της Καλιφόρνια σε δύο δεκαετίες τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με κοινή έκθεση της CAISO και των κρατικών ενεργειακών ρυθμιστικών αρχών. Έκτοτε, αρκετά μεγάλα εργοστάσια αιχμής μπαταριών ιόντων λιθίου έχουν συνδεθεί στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας ένα πιθανό σημαντικό νέο πλεονέκτημα για τη σταθεροποίηση του δικτύου της πολιτείας.

Το αίτημα της CAISO για τις ρυθμιστικές αρχές «να αναλάβουν άμεση δράση» ανταποκρίθηκε στην έκκληση ενός δικαστή διοικητικού δικαίου για ανατροφοδότηση σχετικά με ζητήματα αξιοπιστίας του συστήματος. Ο διαχειριστής δικτύου ανέφερε την προγραμματισμένη απόσυρση της θυγατρικής PG&E Corp. Pacific Gas and Electric Co. του πυρηνικού σταθμού Diablo Canyon των 2.240 MW, της μεγαλύτερης πηγής ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικού άνθρακα της πολιτείας, στα τέλη του 2025, καθώς και την τρέχουσα κατάργηση των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών φυσικού αερίου

"Σε αυτό το σημείο, όλοι οι υφιστάμενοι πόροι - συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων θερμικών πόρων - θα συνεχίσουν να χρειάζονται για λόγους αξιοπιστίας, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς πρόσθετοι πόροι για την παροχή επαρκούς χωρητικότητας και ενέργειας αντικατάστασης", ανέφεραν οι δικηγόροι της CAISO. Ο διαχειριστής δικτύου συνέστησε να αρχίσουν οι «επιταχυνόμενες προμήθειες» με τουλάχιστον 3,150 MW αυξητικής χωρητικότητας έως την 1η Αυγούστου 2023, ώστε οι γηράσκουσες εγκαταστάσεις αερίου να αποσυρθούν όπως είχε προγραμματιστεί.