Ειδική Ομάδα Επιστημόνων με Επικεφαλής τον τ. Πρόεδρο της ΕΔΕΥ Γ. Μπασιά Καταρτίζει Μελέτη για τη Μεταλιγνιτική Εποχή στο Δήμο Σερβίων

Ειδική Ομάδα Επιστημόνων με Επικεφαλής τον τ. Πρόεδρο της ΕΔΕΥ Γ. Μπασιά Καταρτίζει Μελέτη για τη Μεταλιγνιτική Εποχή στο Δήμο Σερβίων
energia.gr
Σαβ, 16 Ιανουαρίου 2021 - 16:22
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Προκαταρκτική μελέτη, προς ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Σερβίων, η οποία παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα καταγραφής προσαρμοσμένα στις συνθήκες του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας, κατήρτισε το Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Δήμου, με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μπασιά, τέως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κρατικής Εταιρίας Διαχείρισης Υδρογονανθράκων (EΔEY), με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ενεργειακό τομέα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα

Το Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Δήμου Σερβίων είναι στελεχωμένο από μια ομάδα νέων επιστημόνων που εξειδικεύονται στο περιβάλλον, στη γεωλογία, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη γεωπληροφορική και στην οικονομία.

Ο Δήμος Σερβίων ανέλαβε την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός πλαισίου εργασιών, που αφορά στους τομείς της ενέργειας αλλά και των ορυκτών πόρων της περιοχής. Στόχος είναι η έλξη αναπτυξιακών εταίρων οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, στο σεβασμό της κοινωνικής αξίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η μελέτη επιχειρεί την εξέταση της παρούσας κατάστασης στους τομείς της ενέργειας, των ορυκτών πόρων και της αγροτικής οικονομίας, η επιλογή έργων αναφορικά με τον κύριο ρόλο που διαδραματίζει η περιοχή των Σερβίων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τον εντοπισμό και καθορισμό έργων-στόχων που είναι κρίσιμα για την πρόοδο των τομέων της ενέργειας και των ορυκτών πόρων στο πλαίσιο της πορείας μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Μάρμαρο, ο Λιγνίτης, το Μαγγάνιο, ο Χουντίτης/Υδρομαγνησίτης και η Χαλαζιακή Σκόνη έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα σε ότι αφορά στα μεταλλεύματα βρίσκεται σε κάμψη. Ο Δήμος Σερβίων στοχεύει στην αναζήτηση εναλλακτικών χρήσεων για τον λιγνίτη και στη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών για τα μεταλλεύματα της περιοχής, αξιοποιώντας τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Οι μονάδες φωτοβολταϊκών, καθώς και το πρώτο αιολικό πάρκο έχουν ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή και συνιστούν εφαλτήρια για περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην περιοχή.

(βλ. εδώ την Προκαταρκτική Μελέτη του Δήμου Σερβίων για την Ανάπτυξη στους Τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων)