ΡΑΕ: Τα Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ Αναφορικά με ΚΜΣΗΘΥΑ και Νέο Σχήμα ΕΤΜΕΑΡ

ΡΑΕ: Τα Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ Αναφορικά με ΚΜΣΗΘΥΑ και Νέο Σχήμα ΕΤΜΕΑΡ
energia.gr
Πεμ, 14 Ιανουαρίου 2021 - 16:44

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2021, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με ΚΜΣΗΘΥΑ και νέο σχήμα ΕΤΜΕΑΡ

Ειδικότερα, η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 17 Δεκεμβρίου 2020 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 13, 14, 15, 24, 31 και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ του εγκεκριμένου Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (υπ΄αριθμ. 1417/2020 απόφαση ΡΑΕ -  ΦΕΚ Β’ 4778/29.10.2020), δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση και οι οποίοι επιθυμούν την κοινοποίηση των σχολίων τους, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες