Σημαντική μείωση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας χαμηλό 10 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Δεκεμβρίου 2020 και 3 Ιανουαρίου 2021 ανήλθε στα €43,88/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 16,13% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €74,20/MWh και στα €11,24/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη το περασμένο Σάββατο (2/1), φτάνοντας τα €47,11/MWh.

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι παρατεταμένες ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, η μείωση του φορτίου λόγω των εορτών και η αξιοσημείωτη άνοδος της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ (που συμμετείχαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά 35% στο μίγμα καυσίμου) είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε κάτω από τις 0,9 TWh, στις 885 GWh, με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 361 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 985 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (100 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 44 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 35% (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 28%). Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 308 GWh, ενισχυμένη κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν μόλις το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 31 GWh (+29% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 394 GWh, καλύπτοντας το 45% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 104 GWh, κάλυψε το 12% της ζήτησης ηλεκτρισμού.