Σημαντική μείωση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας χαμηλό 5 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 Δεκεμβρίου και 27 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €52,32/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 23,21% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας,

με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €110,06/MWh και στα €15,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (22/12), φτάνοντας τα €82,02/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το φορτίο μειώθηκε ως αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου, των παρατεταμένων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και των ήπιων καιρικών συνθηκών, που σε συνδυασμό με την μικρή άνοδο τόσο της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ όσο και των καθαρών εισαγωγών, είχε ως συνέπεια να δημιουργηθούν καθοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε κάτω από τη 1 TWh, στις 945 GWh, με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 446 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,060 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (115 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 35 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 26% (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 28%). Η εβδομαδιαία παραγωγή προσέγγισε τις 242 GWh, ενισχυμένη κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν μόλις το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 24 GWh (-19% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 440 GWh, καλύπτοντας το 46% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 39%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 162 GWh, κάλυψε το 17% της ζήτησης ηλεκτρισμού.