Το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis της Τουρκίας, που η πρόσφατη δραστηριότητά του στη Νοτιονατολική Μεσόγειο έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, διεξήγαγε από τις 9 Αυγούστου 2020 έως τις 29 Νοεμβρίου 2020, ένα σεισμικό ερευνητικό πρόγραμμα, σε μια περιοχή νότια του Καστελόριζου και ανατολικά του 28ου μεσημβρινού. Με τo παρόν άρθρο, γίνεται προσπάθεια, μελετώντας την κίνησή του, να ερμηνευτούν οι στόχοι του

Το σκάφος άρχισε τις εργασίες του συνοδευόμενο από δύο βοηθητικά σκάφη τύπου "supply boat" (ATAMAN , CENGIZ HAN) καθώς και πέντε πολεμικά. Με δυο ομάδες διαδοχικών NAVTEX όπως τις 977/20, 1083/20, 1095/20, 1262/20, 1314/20 και τις 1332/20, 1364/20, 1404/20, 1460/20 κάλυψε δύο φορές μια έκταση περίπου 57.000 τετρ.χλμ, εντός των οποίων εκτέλεσε δύο ομάδες σεισμικών γραμμών, με κάθετες διευθύνσεις δυνητικού μήκους περίπου 9.000 χλμ. (Σχήματα 1,2,3). Αυτές είχαν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Σχήμα 1: Οι 5 πρώτες NAVTEX.
Σχήμα 2: Συνολική περιοχή κίνησης Oruc Reis.
Σχήμα 3: Οι υπόλοιπες 4 NAVTEX.
  1. Απείχαν μεταξύ τους περίπου 4-6 ναυτικά μίλια.
  2. Το συνολικό μήκος των γραμμών που καταγράφηκε από την εργασία αυτή στην πρώτη ομάδα, ήταν περίπου 4.800 ν.μ. και στην δεύτερη περίπου 2.000 (λόγω διακοπών εκπομπής του συστήματος προσδιορισμού θέσης AIS) (Σχήμα 4 και Πίνακας 1).
  3. Επειδή το σκάφος κινήθηκε χωρίς διακοπή, με περίπου 4,5 μίλια/ώρα, για 83 ημέρες, εύκολα προκύπτει, ότι έκανε σχεδόν 108 ν.μ. ημερησίως, ήτοι ένα δυνητικό σύνολο καταγραφών περίπου 9.000 ναυτικών μιλίων. Στην πραγματικότητα υπήρξε δυνατότητα καταγραφής διαδρομών συνολικού μήκους περίπου 6.800 ν.μ.

(η συνέχεια στο slpress.gr)

*Ο Λεόντιος Πορτοκαλάκης είναι Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα Γεωδαισίας του ΕΜΠ (1978-1981) και Προϊστάμενος του Τμήματος παροχής τεχνικών υπηρεσιών των ΕΛΠΕ (1981-2009).