Αναζητώντας ποιές είναι οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μετά από το σοκ της πανδημίας και πόσο απαραίτητος είναι ένας αναπροσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και προς ποια κατεύθυνση, η διαΝΕΟσις δημοσιεύει μια σειρά από έρευνες και policy papers. Το πιο πρόσφατο είναι μια μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη

μια πλήρης πρόταση για την "πράσινη ανάπτυξη" και ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα για την Ελλάδα. Η έρευνα περιλαμβάνει 10 συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με ανάλυση κόστους, μεθοδολογίας υλοποίησης και εκτίμηση θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για κάθε ένα από αυτά. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ: 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ PDF

Και μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων εδώ: 

A GREEK GREEN DEAL PDF