Αύξηση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου ανήλθε στα €48,77/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση

κατά 11,50% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €93,02/MWh και στα €17,57/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, φτάνοντας τα €55,70/MWh, ημέρα κατά την οποία εκκίνησε η λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας με τις τρεις νέες αγορές (day-ahead, intraday και balancing).                                             

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εβδομαδιαία ζήτηση δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, καθώς διαμορφώθηκε στις 809 GWh, το οποίο αποτελεί χαμηλό 21 εβδομάδων, με το ωριαίο φορτίο να απομειώνεται μόλις κατά 27 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 26 GWh, είδαν την συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 23%, ενώ η εβδομαδιαία παραγωγή τους των 184 GWh σημείωσε χαμηλό 46 εβδομάδων, δημιουργώντας ανοδικές πιέσεις στη μέση ΟΤΣ.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν μόλις το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 24 GWh (-27% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 361 GWh, καλύπτοντας το 44% της ζήτησης, με το μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το 2020 στο 39%.