Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης: Στα ...Θρανία Εργαζόμενοι της Δυτ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης: Στα ...Θρανία Εργαζόμενοι της Δυτ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης
Του Δημήτρη Αβαρλή
Τρι, 6 Οκτωβρίου 2020 - 08:10

Η επανακατάρτιση εργαζομένων και βραχυχρόνια ανέργων για την κάλυψη 3.600 θέσεων εργασίας προβλέπεται στο Master Plan που τέθηκε σε διαβούλευση. Οι θέσεις σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την εστίαση, τον τουρισμό και τις διοικητικές υπηρεσίες. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι εάν η επιδιωκόμενη απολιγνιτοποίηση θα δημιουργήσει και τις απαραίτητες θέσεις εργασίας

για να καλύψει το κενό που θα αφήσει πίσω τους το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων. Περί τις 6.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στην Δυτική Μακεδονία και 2.000 στη Μεγαλόπολη, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα.

Σύμφωνα με το Master Plan οι νέες θέσεις εργασίας θα αφορούν στην αποκατάσταση των γαιών των ορυχείων και οι υπόλοιπες θα στελεχώσουν τις επικείμενες επενδυτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Μεγαλόπολης, υπολογίζεται πως το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να καλύψει το 67% των θέσεων εργασίας, ενώ για την κάλυψη των εναπομενουσών προβλέπεται να χρειαστεί εισροή από τους όμορους δήμους. Οι παραπάνω θέσεις εργασίας θα ξεκινήσουν να καλύπτονται σε βάθος εξαετίας εάν και εφόσον τα επενδυτικά έργα που προσδοκά η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιηθούν.

Παράλληλα, πολλοί από τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν στο μέλλον θα έχουν περάσει από προγράμματα επανακατάρτισης. Το βάρος αναμένεται να πέσει σε δεξιότητες φυτοκόμων, γεωπόνων, οινοπαραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών εστίασης και τουρισμού, καθώς και υπαλλήλων για λοιπές διοικητικές εργασίες. Το 47% των εργαζομένων της ΔΕΗ που απασχολούνται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και οι βραχυχρόνια άνεργοι που θα καλύψουν τις νέες θέσεις εργασίας ενδέχεται να χρειαστούν κάποιας μορφής επανακατάρτιση, ενώ στη Μεγαλόπολη το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 40%. Να σημειωθεί πως συνολικά 3.600 νέες θέσεις εργασίας θα προκύψουν στο πλαίσιο της επανακατάρτισης των εργαζομένων, σε τρεις τομείς ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 640 θέσεις εργασίας στην αγροτική παραγωγή, 635 στην εστίαση και στον τουρισμό και 2.325 στις διοικητικές υπηρεσίες. Επανακατάρτιση σύμφωνα με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης αποτελεί η επιμόρφωση σε πιο ευρείες δεξιότητες (H/Y) μέχρι και εξοικείωση σε νέες τεχνολογίες τηλεργασίας.

Την ίδια ώρα έχει ενδιαφέρον πως εξελίσσεται η ενεργειακή μετάβαση σε άλλες χώρες της Ευρώπης.  Η περιοχή Łódzkie της Πολωνίας θα μπορούσε να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος δικαιούχος πόρων της Ευρώπης από τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον μετασχηματισμό περιοχών άνθρακα, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του think tank Instrat. Η έκθεση εκτιμά ότι 61.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με πράσινες επενδύσεις, έξι φορές περισσότερες από τον τρέχοντα αριθμό ατόμων που απασχολούνται στην εξόρυξη και την καύση λιγνίτη στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Bełchatów. Βέβαια τα κεφάλαια μπορούν να αποκτηθούν υπό τον όρο ότι η περιοχή θα θεσπίσει ένα δίκαιο σχέδιο μετάβασης και ότι η πολωνική κυβέρνηση θα δεσμευτεί να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.