Για την υποβολή αιτήσεων για την Υπαγωγή καταναλώσεων των ετών 2019-2020 σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ θα είναι διαθέσιμο στους δυνητικούς δικαιούχους από τη Δευτέρα 21/09/2020 και για διάστημα 45 ημερών.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/