Εντυπωσιακές επιδόσεις στον κλάδο των ΑΠΕ σημείωσε η Πορτογαλία στο πρώτο εξάμηνο του έτους καθώς κάλυψαν το 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Συγκεκριμένα, η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 4,27 τεραβατώρες, στην οποία συμβολή 1,34 γιγαβατωρών είχε η ισχύς από φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια (725 GWh), υδροηλεκτρικά (479 GWh), βιομάζα (258 GWh) και διάφορες άλλες πηγές. Παράλληλα, το υδρογόνο κάλυψε το 28% 

και η αιολική ενέργεια το 23%, σύμφωνα με έκθεση της εγχώριας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Redes Energéticas Nacionais (REN). Παράλληλα, το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας ανήλθε σε 2,6% και το ποσοστό της βιομάζας στο 7%. Η ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία μειώθηκε κατά 5% από έτος σε έτος, με την REN να σημειώνει ότι ήταν το χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 2005.

Μόνο κατά τον Ιούλιο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προμήθευαν το 35% της συνολικής ισχύος της χώρας, με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας να συμβάλουν κατά το 48% και το υπόλοιπο να προέρχεται από εισαγωγές.

Μολονότι η ζήτηση μειώθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση, εν τούτοις ανακάμπτει από τα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.