Άνοδο κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Ιουλίου και 19 Ιουλίου ανήλθε στα €38,47/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,98% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €51,11/MWh και στα €20,02/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, φτάνοντας τα €44,25/MWh.                                            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εβδομαδιαία ζήτηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,5%, και κυρίως η μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ (-26%), πίεσαν την μέση ΟΤΣ προς τα πάνω. Οι ΑΠΕ, με εβδομαδιαία παραγωγή 250 GWh, είδαν το μερίδιό τους στο μίγμα καυσίμου να υποχωρεί στο 24%, έναντι 33% την περασμένη εβδομάδα. Οι μονάδες φυσικού αερίου κατέγραψαν την υψηλότερη εβδομαδιαία παραγωγή (σε επίπεδο Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού) για το τρέχον έτος, με 456 GWh, καλύπτοντας το 44% της ζήτησης.