Σημαντική πτώση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Ιουλίου και 12 Ιουλίου ανήλθε στα €36,30/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 18,88% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €51,46/MWh και στα €21,87/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, φτάνοντας τα €44,33/MWh. 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, εξαιτίας της πτώσης της θερμοκρασίας, η εβδομαδιαία ζήτηση μειώθηκε κατά 70 GWh (ή 6,40%), παραμένοντας οριακά πάνω από την 1 TWh. Η ζήτηση ηλεκτρισμού την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019 ήταν κατά 140 GWh υψηλότερη (ή +12%). Η μειωμένη ζήτηση σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων ΑΠΕ πίεσε την μέση ΟΤΣ προς τα κάτω. Οι ΑΠΕ, με κύριο πρωταγωνιστή τα αιολικά, είδαν την παραγωγή τους να αυξάνεται κατά 100 GWh σε επίπεδο εβδομάδας, προσεγγίζοντας τις 340 GWh και καταγράφοντας υψηλό 13 εβδομάδων.