ΡΑΕ: 77 Αιτήσεις για Συνολικά 950 MW Υπεβλήθησαν στις Δύο Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Έργων ΑΠΕ

ΡΑΕ: 77 Αιτήσεις για Συνολικά 950 MW Υπεβλήθησαν στις Δύο Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Έργων ΑΠΕ
energia.gr
Παρ, 3 Ιουλίου 2020 - 17:04

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4414/2016 προκήρυξε με την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2108/02.06.2020) τη διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης

Σύμφωνα με τους όρους των σχετικών υπ’ αριθ. 2/2020 και 3/2020 Προκηρύξεων, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και για τις δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες είχε ορισθεί η 29.06.2019 και ώρα 17.00

Με την παρούσα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια ανακοινώνει το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την συνολική ισχύ, ανά κατηγορία έργων ως εξής:

Προκήρυξη2/2020

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20 MW)

Αριθμός έργων: 52

Συνολική Ισχύς: 199,427 MW

Προκήρυξη 3/2020

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)

Αριθμός έργων: 25

Συνολική Ισχύς: 748,375 MW

Η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων, όπως και τα υπόλοιπα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα ακολουθήσουν τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 834/2019 Προκήρυξη της Αρχής.