Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Motor Oil ανακοίνωσε η εταιρεία. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, αντιπρ. ο Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης και αναπληρωτές δ.σ. οι Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης και Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης. Τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ. κατάλαβαν

οι Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (μη εκτελεστικό μέλος), Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή (μ.ε.μ.), Αντώνιος Θ. Θεοχάρης (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος), Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης (μ.ε./α.μ.) και Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας (μ.ε./α.μ.).