Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας – Το Σύστημα Αντλησιοταμίευσης της ΤΕΡΝΑ στην Αμφιλοχία

Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας – Το Σύστημα Αντλησιοταμίευσης της ΤΕΡΝΑ στην Αμφιλοχία
energia.gr
Σαβ, 16 Μαΐου 2020 - 11:56

Βασική παράμετρος του δρομολογούμενου ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας αποτελεί η αποθήκευση ενέργειας. Το σχετικό ενδιαφέρον των θεσμικών φορέων αλλά και των παραγόντων της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα απέδειξε, άλλωστε, και η διοργάνωση ημερίδας χθες, 15 Μαΐου, από τη ΡΑΕ με θέμα «Μελέτη για τις ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων διείσδυσης ΑΠΕ της Ελλάδας». 

Στο πλαίσιο αυτό, το energia.gr αναδημοσιεύει διπλωματική εργασία που πραγματεύεται την «Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας με τη Μέθοδο της Αντλησιοταμίευσης – Σύστημα Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας», έργο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που πρόκειται να αποτελέσει το μεγαλύτερο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην χώρα μας. θέλοντας να αναδείξει και το αυξανόμενο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για την εν λόγω θεματική.

Η εν λόγω εργασία, του κ. Λεωνίδα Αναστασόπουλου, εγκρίθηκε εφέτος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπαργιώτα.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των μεθόδων αποθήκευσης ενέργειας ώστε να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της ανάπτυξης των μεθόδων αυτών. Στην αρχή αναλύονται οι τρόποι παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Εξαιτίας του περιβαλλοντικού προβλήματος, οι ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια αυξάνουν ραγδαία το ποσοστό τους στο ενεργειακό ισοζύγιο και η λειτουργία τους απαιτεί συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για την σταθεροποίηση του δικτύου αλλά και για την λειτουργία των αυτόνομων συστημάτων. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στην αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες, μέσω πεπιεσμένου αέρα, την αποθήκευση με σφονδύλους και κυψέλες καυσίμου αλλά και από υπερπυκνωτές και την υπεραγώγιμη μαγνητική αποθήκευση ενέργειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό της μελέτης επικεντρώνεται στην μέθοδο αποθήκευσης με αντλησιοταμιευτικά έργα με έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλησιοταμίευσης καθώς και στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου.

Τέλος, παρουσιάζεται το έργο Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που πρόκειται να αποτελέσει το μεγαλύτερο σύστημααποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή κάνουν ολοένα και πιο συχνά την εμφάνισή τους τις τελευταίες δεκαετίες στον πλανήτη μας εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων παραγωγής ρύπων που σχετίζονται άμεσα από τα ορυκτά καύσιμα. Για την απεξάρτηση από αυτά, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνεται ραγδαία παγκοσμίως φανερώνοντας πως πρόκειται για το μέλλον της ενέργειας. Εξαιτίας όμως των ευμετάβλητων καιρικών συνθηκών από τις οποίες οι ΑΠΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες δημιουργείται η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας με σκοπό την χρησιμοποίησή της σε περιόδους μη επαρκούς ηλιοφάνειας και αιολικού δυναμικού. Προς το παρόν, δύο είναι οι κύριες τεχνολογίες για μεγάλης κλίμακας αποθήκευση ενέργειας. Οι μπαταρίες λιθίου πρόκειται να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στο μέλλον καθώς την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της προόδου της τεχνολογίας παρατηρείται μεγάλη μείωση του κόστους κατασκευής τους. Με τα τωρινά δεδομένα όμως, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα για μεγάλης κλίμακας έργα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν σχέδια για την έντονη χρησιμοποίησής της. Τα παραπάνω, καθιστούν την αντλησιοταμίευση την πιο τεχνολογικά ώριμη, δοκιμασμένη αλλά και οικονομικά αποδοτική λύση καθώς αποτελεί το 97% της συνολικά διαθέσιμης αποθηκευτικής δυνατότητας παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο συστήματα αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος περίπου 700 MW και στο αδειοδοτικό στάδιο βρίσκονται άλλα δύο. Το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας συνολικής ισχύος 680 MW και το σύστημα αντλησιοταμίευσης στο Αμάρι Κρήτης ισχύος 140 MW τα οποία με την κατασκευή τους θα υπερδιπλασιάσουν την αποθηκευτική ικανότητα της χώρας σε ενέργεια. Δυστυχώς τα παραπάνω έργα λιμνάζουν και δεν μπορούν να ξεκινήσουν καθώς δεν υπάρχει νέα νομοθεσία, η οποία να καθορίζει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο αυτά τα έργα θα λειτουργούν και με ποιους οικονομικούς όρους θα το κάνουν. Επιπλέον, στην ηπειρωτική Ελλάδα υπάρχουν 36 ταμιευτήρες, 16 από τους οποίους είναι μέρος υδροηλεκτρικών έργων και 20 που είναι για άλλες χρήσεις, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία συστημάτων αντλησιοταμίευσης καθιστώντας τη χώρα μας μια ενεργειακή μπαταρία η οποία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις ενεργειακές απαιτήσεις της.

Μέσω της αποθήκευσης ενέργειας και συγκεκριμένα μέσω των υβριδικών συστημάτων, μπορεί να γίνει ένα μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση του προβλήματος ηλεκτροδότησης των ελληνικών νησιών. Ένα υβριδικό σύστημα για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τα νησιά ηλεκτρικά αυτόνομα από την ηπειρωτική Ελλάδα και να διευκολύνει την καθημερινότητα των νησιωτών οι οποίοι συχνά ταλαιπωρούνται από διακοπές ρεύματος.

Βλ. εδώ ολόκληρη την διπλωματική εργασία του κ. Λεωνίδα Αναστασόπουλου, με τίτλο «Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας με τη Μέθοδο της Αντλησιοταμίευσης – Σύστημα Αντλησιοταμίευσης».