Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στον Κλάδο των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στον Κλάδο των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων
Του Κωνσταντίνου Τραβασάρου
Δευ, 11 Μαΐου 2020 - 11:06

"Πρωτοφανής" φαίνεται να είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την κρίση Covid-19 που αντιμετωπίζει τώρα η κοινωνία, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και η παγκόσμια οικονομία. Για τη βιομηχανία θερμικών ηλιακών, όπως και τους περισσότερους κλάδους, είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί τι αντίκτυπο θα έχει το σοκ που προκάλεσε ο Covid-19 οι διακοπές κυκλοφορίας  και λειτουργίας επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. 

Το κλείσιμο των καταστημάτων που αποτελούσαν το κύριο κανάλι πωλήσεων μειώνει τις δυνατότητες πρόσβασης του τελικού πελάτη στην αγορά.

Ο φόβος μετάδοσης είναι αρνητικός για την εγκατάσταση νέων οικιακών συστημάτων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι περιορισμένο.

Ο κλάδος του τουρισμού που αποτελεί ένα τμήμα της αγοράς έχει παγώσει, μαζί με τις εκκρεμείς παραγγελίες και πληρωμές υποχρεώσεων από εκτελεσμένα έργα.

Οι εξαγωγές επηρεάζονται σοβαρά καθώς κύριες αγορές όπως Ιταλία, Ισπανία και άλλες έκλεισαν για μεγάλο διάστημα.

Οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο περιορίζονται δυσκολεύοντας τις εξαγωγές αλλά και κάποιες εισαγωγές (μόνωση, τζάμι).

Από την άλλη πλευρά, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα απαιτεί μικρή φυσική επαφή, έτσι είναι γενικά ένα "χαμηλού κινδύνου" δραστηριότητα στο χώρο εργασίας σχετικά με τη μετάδοση του Covid-19. Καθώς οι οικονομίες σε βασικές αγορές όπως η Ευρώπη και τα Εμιράτα αρχίζουν να ανοίγουν εκ νέου για τις επιχειρήσεις, είναι πιθανό ότι η εγκατάσταση ηλιακών θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά για τα οποία πρέπει να χαλαρώσουν τα μέτρα σε πρώιμο στάδιο.

Υπάρχει η πιθανότητα ότι τα διάφορα μέτρα τόνωσης που θεσπίστηκαν από τις εθνικές ή ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση  θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδιαίτερα προς τα θερμικά ηλιακά.

 Ήδη, υπάρχουν συζητήσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τη σύνδεση του Green Deal με την Υγεία και των μέτρων τόνωσης της οικονομίας με αυτά. Συνυπέγραψα πρόσφατα την έκκληση για παγκόσμια συμμαχία με τίτλο GREENRECOVERY-REBOOT & REBOOST our economies for a sustainable future.

Η υποστήριξη του κλάδου του τουρισμού αλλά και δομών Υγείας όπως νοσοκομείων και κέντρων Υγείας, για επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ θα μπορούσαν να δώσουν μια ώθηση, χρηματοδοτώντας τις εφαρμογές θερμικών ηλιακών.

Στο τομέα των κατοικιών υπάρχουν μικτά μηνύματα. Από τη μια πλευρά ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών που έχει μειωθεί και θα γίνει προσπάθεια υποστήριξης. Πολύ χαμηλά επιτόκια θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα, ηλιακά δάνεια με «μηδέν προκαταβολή» θα επιτρέψουν την άμεση ενίσχυση της τσέπης τους με τη μείωση του κόστους για το ζεστό νερό. Η φοροαπαλλαγή σα μέτρο ενίσχυσης δε θα είναι ισχυρό αυτό το διάστημα.

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα κινδυνεύουν σοβαρά από τη μη πληρωμή λογαριασμών και την αυξημένη μεταβλητότητα τιμών καθώς και την αλλαγή των καταναλώσεων που απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία δικτύου. Η ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύεται όταν μειώνονται και εξομαλύνονται τα φορτία. Σε αυτό συνεισφέρει και μπορεί να συνεισφέρει πολύ περισσότερο η ευρεία χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων που παρέχουν παραγωγή ενέργειας και αποθήκευση.

Η χρηματοδότηση των εξαγωγών και η παροχή εγγυήσεων θα επιτρέψει τη γρήγορη ανάκαμψη και αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που ετοιμάζεται. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες πωλήσεων με τη μείωση των ταξιδιών και των εκθέσεων θα απαιτήσουν συντονισμό και οικονομική ενίσχυση.

Η ενίσχυση των εγκαταστάσεων Ηλιακών θερμικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα καθώς διατηρεί και ενισχύει περισσότερες θέσεις εργασίας και όλα τα χρήματα επιστρέφουν στην Ελληνική οικονομία καθώς βασίζεται στην Ελληνική βιομηχανία.

Όπως θα κάνει για την ευρύτερη οικονομία, η πανδημία πιθανότατα θα κάνει τις επιχειρήσεις να προβληματιστούν εσωτερικά για το ποια είναι η βασική τους αποστολή και πως θα προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Βραχυπρόθεσμα η διόγκωση της οικονομίας θα σταματήσει και προφανώς θα χαθούν θέσεις εργασίας. Ο κλάδος μας στη ιστορία του έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές μεγάλους κλυδωνισμούς. Δε θα είναι η πρώτη φορά.

 

Λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Τραβασάρο:

Από το 1979 ασχολείται επαγγελματικά με τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα με τα ηλιακά θερμικά συστήματα. Είναι μέτοχος και Πρόεδρος ΔΣ της PRIME LASER TECHNOLOGY ABEE. Από το 2019 προεδρεύει της SOLAR HEAT EUROPE και έχει διατελέσει πρόεδρος της ΕΒΗΕ.