Σημαντικά ανοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Απριλίου και 19 Απριλίου ανήλθε στα €28,85/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 11,91% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας,

με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €48,67/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη το Σάββατο, 18 Απριλίου, φτάνοντας τα €33,92/MWh.

                                        

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά το γεγονός ότι η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα συνοδεύτηκε, όπως αναμενόταν, από μια αισθητά μειωμένη ζήτηση ηλεκτρισμού, η μέση ΟΤΣ ενισχύθηκε, κυρίως λόγω της μειωμένης ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων ΑΠΕ. Η ζήτηση ηλεκτρισμού, μειωμένη κατά 140 GWh (-17%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε κάτω από τις 700 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σημειώνοντας χαμηλό έτους. Οι ΑΠΕ είδαν την παραγωγή τους να πέφτει στις 233 GWh, μειωμένη κατά 35% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παρόλα αυτά, οι ΑΠΕ διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου (33%).