Καθοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου ανήλθε στα €45,04/MWh,

 

 

δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,91% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €76,68/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €52,88/MWh.

                                     

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε πτωτικά (-3,8%) σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ παρουσιάστηκε αισθητά μειωμένη κατά 9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους. Τον πρώτο λόγο στο μίγμα καυσίμου για την εβδομάδα που πέρασε είχαν οι ΑΠΕ, που είδαν την παραγωγή τους να ξεπερνά τις 290 GWh, σημειώνοντας υψηλό 26 εβδομάδων. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 30% της ζήτησης αποσπώντας μερίδιο τόσο από το λιγνίτη όσο και από το φυσικό αέριο.