Η ΡΑΕ Ανακοινώνει τις Εταιρείες που Συμμετείχαν στην Δημόσια Διαβούλευση για Τροποποίηση των Διατάξεων του Κώδικα ΕΣΦΑ του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου ΕΣΦΑ

Η ΡΑΕ Ανακοινώνει τις Εταιρείες που Συμμετείχαν στην Δημόσια Διαβούλευση για Τροποποίηση των Διατάξεων του Κώδικα ΕΣΦΑ του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου ΕΣΦΑ
Σαβ, 15 Φεβρουαρίου 2020 - 09:57

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 30 Δεκεμβρίου 2019 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΕΣΦΑ (5η Αναθεώρηση) του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου ΕΣΦΑ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Από την πλευρά της, η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Ακολουθεί ο κατάλογος των συμμετεχόντων:

 • Ημερομηνία αποστολής: 07.02.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-276491
  Αποστολέας: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
 • Ημερομηνία αποστολής: 07.02.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-276492
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 • Ημερομηνία αποστολής: 07.02.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-276493
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ Α.Ε.
 • Ημερομηνία αποστολής: 07.02.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-276494
  Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.
 • Ημερομηνία αποστολής: 07.02.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-276495
  Αποστολέας: ΗΡΩΝ – ΗΡΩΝ ΙΙ Α.Ε.
 • Ημερομηνία αποστολής: 10.02.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-276546
  Αποστολέας: ELPEDISON Α.Ε.

Μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα και τις απόψεις που κατέθεσαν οι εταιρείες που συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση, κατά αύξουσα σειρά και κατά την προηγούμενη στήλη: εδώ εδώ εδώ εδώ εδώ και εδώ