Έντονα πτωτικά κινήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Φεβρουαρίου και 9 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €48,03/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 13,52% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €73,40/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €52,29/MWh. 

                                

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού δεν διαφοροποιήθηκε σε εβδομαδιαίο επίπεδο παραμένοντας οριακά πάνω από τη 1 TWh, ενώ παρουσιάστηκε μειωμένη κατά 2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους. Η ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ αλλά και των καθαρών εισαγωγών (+3% και +8% αντίστοιχα) διαμόρφωσε ένα περιβάλλον πίεσης για χαμηλότερες τιμές στην χονδρεμπορική αγορά. Βασικός, όμως, παράγοντας για την κατάρρευση της μέσης ΟΤΣ αποτέλεσε το μειωμένο μεταβλητό κόστος των μονάδων φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης των τιμών του προσφερόμενου φυσικού αερίου, συνέπεια των φθηνών φορτίων LNG που καταφτάνουν στο τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας τις τελευταίες εβδομάδες. Οι συνεχιζόμενες περιορισμένες υδατοπτώσεις έριξαν την υδροηλεκτρική παραγωγή κάτω από τις 20 GWh σε επίπεδο εβδομάδας, που αποτελεί χαμηλό 147 εβδομάδων.