Το περασμένο έτος καταγράφηκε νέο ιστορικό υψηλό του χρέους που σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς εκδόθηκαν ομολογιακά προϊόντα ύψους 465 δισ. δολαρίων, σε παγκόσμια κλίμακα, έναντι 261,4 δισ. το 2018. Το BNEF αναφέρεται σε αύξηση της τάξης του 78% σε ετήσια βάση, ενώ το σύνολο του χρέους αυτού του είδους υπερέβη το 1,1 τρισ. δολαρίων. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η εν λόγω κατηγορία χρέους αφορά σε εργαλεία όπως είναι τα πράσινα ομόλογα, ή τα δάνεια που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως η περιβαλλοντική προστασία, οι ΑΠΕ κ.α. Τα πράσινα ομόλογα απάρτιζαν περισσότερο του ημίσεος του όγκου που εξεδόθη, το 2019, με 271 δισ. δολάρια, από 182 δισ. το α,έσως προηγούμενο έτος, 2018. Επίσης, τα ομόλογα βιωσιμότητας τριπλασιάστηκαν, κατά το 2019 για να ανέλθουν στα 46 δισ. δολάρια

Υπογραμμίζεται ότι μεγάλη άνοδος ύψους 168% καταγράφηκε στα δάνεια που συνδέονται με την ικανότητα του δανειολήπτη να επιτύχει δείκτες περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης και τα οποία ανήλθαν, συνολικά, σε 122 δισ. δολάρια.

Επίσης, μια νέα κατηγορία προϊόντων που πρωτοεμφανίστηκε πέρυσι, ήταν τα ομόλογα που εξέδωσε η Enel, τα οποία συνδέονται με τους στόχους παραγωγής της στις ΑΠΕ. Όπως αναφέρει το BNEF, πρόκειται για ένα δείγμα της εφευρετικότητας που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά. Από γεωγραφικής άποψης, η Ευρώπη κατέχει το 53% της αγοράς, ενώ η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική εξέδωσαν πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ύψους 262 δισ. δολαρίων.