Τέλος στις Άδειες Παραγωγής Αιολικών και Φ/Β- Στόχος του ΥΠΕΝ η Απλούστευση και Επιτάχυνση της Διαδικασίας

Τέλος στις Άδειες Παραγωγής Αιολικών και Φ/Β- Στόχος του ΥΠΕΝ η Απλούστευση και Επιτάχυνση της Διαδικασίας
Του Αδάμ Αδαμόπουλου
Δευ, 13 Ιανουαρίου 2020 - 15:55

Kαταργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η άδεια παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά και αντικαθίσταται από μια απλή βεβαίωση που θα χορηγείται άμεσα, μετά την κατάθεση του αιτήματος, με απώτερο στόχο να μειωθεί δραστικά ο απαιτούμενος χρόνος για την ωρίμανση των επενδύσεων. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα θέτει αυτόματα εκτός όλες τις αιτήσεις που θα αφορούν σε περιοχές κορεσμένου δικτύου, για τις οποίες υπάρχει, μεταξύ άλλων, προγενέστερη αίτηση και υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, ενώ θα χορηγεί άμεσα βεβαίωση για όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις.

Το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε σήμερα από τα επιτελικά στελέχη του ΥΠΕΝ στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των ΑΠΕ, η οποία συνήλθε για δεύτερη φορά.

Υπό αυτή την έννοια, θα είναι κομβικός ο ρόλος του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, που περιλαμβάνει στις προτάσεις της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μέσω δε αυτού θα μπορεί να γίνει δυνατή η on line παρακολούθηση της αδειοδοτικής πορείας κάθε έργου.

Η πρωτοβουλία που ανέλαβε το υπουργείο φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά το χρόνο προετοιμασίας που απαιτείται, αλλά αποσκοπεί και στο να απεμπλέξει την ΡΑΕ από το γραφειοκρατικό βάρος.

Ακόμη, μεταξύ των νέων μέτρων που εξετάζονται είναι και ορισμένες άλλες παρεμβάσεις στις υπόλοιπες παραμέτρους της αδειοδοτικής διαδικασίας, όπως, λόγου χάρη, η κατάργηση των εγγυητικών επιστολών που αποστέλλονται συνοδευτικά από παράλληλα με την αίτηση για άδεια παραγωγής και η αντικατάστασή τους από ένα είδος παραβόλου, προκειμένου να καταστεί πιο ευχερές στους επενδυτές να συμμετέχουν.

Οι νέες ρυθμίσεις θα εισαχθούν στο νομοσχέδιο για τα περιβαλλοντικά θέματα που πρόκειται να φέρει, οσονούπω, στην Βουλή ο Υπουργός ΠΕΝ.