Πτωτική πορεία για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, διαμορφούμενη στα €55.90/MWh, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στη χρονική περίοδο 23 Δεκεμβρίου και 29 Δεκεμβρίου 2019, εμφανίζεται μειωμένη κατά 3.3%, σε σύγκριση την μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνεται στα €82.60 /MWh και στα €0.00/MWh, αντίστοιχα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (27/12), φτάνοντας τα €74.26/MWh. Ο συνδυασμός της σημαντικής μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της εορταστικής περιόδου, της υψηλής παραγωγής, τόσο των μονάδων ΑΠΕ, όσο και των υδροηλεκτρικών, καθώς και της διατήρησης των εισαγωγών σε υψηλά επίπεδα οδήγησε σε πτώση της μέσης εβδομαδιαίας ΟΤΣ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μέση ΟΤΣ διαμορφώθηκε στα €55,90/MWh  σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Οι ΑΠΕ κατέγραψαν νέο υψηλό 15 εβδομάδων, καλύπτοντας το 28% της ζήτησης, ενώ οι αυξημένες εισροές υδάτων στους ταμιευτήρες, οδήγησαν την υδροηλεκτρική παραγωγή στις 68 GWh, που αποτελεί υψηλό 17 εβδομάδων, συνεισφέροντάς στην μείωση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγότερο οικονομικές μονάδες.

Συγκεκριμένα, η πτώση του μέσου φορτίου ζήτησης καθώς και η υψηλή ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικές μονάδες οδήγησε σε πτώση της λιγνητικής παραγωγής κατά 47% (ή 111,830 MWh) σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ενώ η ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου υποχώρησε επίσης κατά 4.8% (ή 10,955 MWh).

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 145,043 MWh την περασμένη Παρασκευή (27/12), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Πέμπτη (26/12) στις 119,368 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 933,520 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,557 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,812 MW και 7,432 MW αντίστοιχα.