Μικρή πτωτική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.   

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11 Νοεμβρίου και 17 Νοεμβρίου ανήλθε στα €56,27/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,64% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €77,40/MWh και στα €30,67/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, φτάνοντας τα €67,73/MWh. 

                          

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, ο ήπιος καιρός συνεχίστηκε, διατηρώντας την ζήτηση κοντά στις 800 GWh για 6η συνεχόμενη εβδομάδα. Οι έντονες βροχοπτώσεις αποτυπώθηκαν στην υδροηλεκτρική παραγωγή, η οποία σημείωσε άνοδο 50%, φτάνοντας τις 38,5 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, καταγράφοντας υψηλό 6 εβδομάδων. Η πτώση της ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων ΑΠΕ (-38%) άσκησε πίεση για υψηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά. Όμως, η πίεση αυτή αντισταθμίστηκε από τη σημαντική αύξηση των καθαρών εισαγωγών (+59 GWh ή +39%).