Μήνυμα για ελάττωση των νέων ναυπηγήσεων LNG carriers στέλνει ο Πήτερ Λιβανός. Ο Έλληνας εφοπλιστής που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους LNG carriers μέσω της Gaslog, σε ομιλία του στο Λονδίνο επεσήμανε ότι τα μοντέρνα LNG carriers δεν είναι συμβατά με τους στόχους που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 50% τουλάχιστον μέχρι το 2050.

Σημειώνεται ότι τα LNG carriers αποτελούν μια πολύ ακριβή επένδυση, αξίας περίπου 200 εκατ. δολαρίων το ένα, και το γεγονός ότι σήμερα δεν πιάνουν τους στόχους που έχει θέσει ο ΙΜΟ για το 2050 αυξάνει το ρίσκο, όσον αφορά τις νέες παραγγελίες.

Χρήση παλαιότερων πλοίων

Μάλιστα ο κ. Λιβανός προτρέπει όλους τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν τα παλαιότερα πλοία, τα οποία είναι συμβατά με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για το 2030 που προβλέπουν μείωση των εκπομπών κατά 40% σε σχέση με το 2008. Το 2008, με το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έκλεισε ένας χρυσός κύκλος για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και το ποσοστό των ρύπων που εξέπεμπαν τα πλοία τότε ήταν σαφώς υψηλότερα από τα σημερινά.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβανό, τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλη πρόοδος στην περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων. Προκειμένου όμως τα LNG carriers να πιάσουν τους στόχους του 2050, θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές στις τεχνολογίες πρόωσης των πλοίων. Παρ’ όλα αυτά ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι επενδύσεις στα LNG carriers αποτελούν μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη επένδυση. Επισημαίνεται ότι αυτή την περίοδο στο παγκόσμιο orderbook βρίσκονται συνολικά 116 LNG carriers.