Έως 1MW Σταθμοί ΑΠΕ σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Έως 1MW Σταθμοί ΑΠΕ σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
Του Δημήτρη Αβαρλή
Πεμ, 7 Νοεμβρίου 2019 - 08:01

Στο σχέδιο νόμου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγο καθίσταται πλέον εφαρμόσιμη η προηγούμενη κατ’ ουσίαν ανενεργή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998, επιτρέποντας την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος έως 1 MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική

γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με βάση την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, προβλέπονται οι προϋποθέσεις αξιοποίησης της ευχέρειας αυτής όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και παρέχονται τα εργαλεία μέσω της έκδοσης ΚΥΑ για τον έλεγχο και την διαφύλαξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε περιφερειακής ενότηταςκαι ως εκ τούτου της άμεσης και ορθολογικής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. Με τη ρύθμιση θα επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας μέχρι ποσοστού 1%.

Πρόκειται για την άρση ενός σημαντικού εμποδίου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.Να σημειωθεί, πως ο νόμος 4015/2011, είχε ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε σε παλαιότερη ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, τα φωτοβολταϊκά να δεσμεύουν μόλις το 0,11% της γεωργικής γης ή αλλιώς το 0,03% της έκτασης της χώρας. Σημείωνε μάλιστα τότε πως «για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί εκ νέου η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για τη διείσδυση των ΑΠΕ, προτείνουμε και εισηγούμαστε να επανέλθει το καθεστώς του Ν.3851/2010, σύμφωνα με το οποίο η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας».

Επιπλέον, ο πρόεδρος του συνδέσμου επενδυτών φωτοβολταϊκών κ. Αντώνης Σιαμπανόπουλος είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο energia.gr πως το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί εάν το κράτος έδινε εκτάσεις άγονες, αρκεί βέβαια οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να απλοποιούνταν. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα αίτημα αρκετών φορέων που αναμένεται να επιλυθεί και έρχεται να προστεθεί σε ένα πλέγμα θετικών μέτρων όπως τη ρύθμιση με την οποία ξεμπλοκάρονται περίπου 170 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς, χωρίς να αναγράφεται στις άδειες η τιμή αποζημίωσης των σταθμών αυτών. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήδη λειτουργεί ομάδα εργασίας, σε συνεργασία με την αγορά για τον καθορισμό του πλαισίου των υβριδικών σταθμών, ενώ υπενθυμίζει πως το καθεστώς ενίσχυσης των νέων υβριδικών σταθμών θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, αναμένεται να επιταχυνθούν έργα ηλεκτροπαραγωγής από το παραγόμενο βιοαέριο από μονάδες διαχείρισης αποβλήτων κατά προσέγγιση της τάξεως 1 MW και μεγίστης ισχύος 4 MW και υλοποιείται πληρέστερα το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο αίτημα απασχολούσε και τις ομάδες πολιτών ή τους δήμους που σχεδιάζουν να ιδρύσουν ενεργειακές κοινότητες. Πρόσφατα στο σύνολο των ενεργειακών κοινοτήτων προστέθηκε και εκείνη του Δήμου Λαμιέων, καθώς στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου αποφασίστηκε η σύστασή του. Μιλώντας στη συνεδρίαση ο δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος τόνισε πως «ο Δήμος μας οφείλει να έχει σχέδιο για την ενεργειακή του μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα ενσωματώνει τις αρχές της αειφορίας, ένα σχέδιο που θα αξιοποιεί τον πλούτο των φυσικών ενεργειακών πόρων, θα ενισχύει την  αυτάρκεια του και θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις. Ένα σχέδιο που μόνο μια οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια μπορεί να εγγυηθεί αποτέλεσμα και αυτή είναι ο θεσμός της Ενεργειακής Κοινότητας.»