Η μέση λιανική τιμή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σήμερα, είναι κατά 81% υψηλότερη από την αντίστοιχη ενός συμβατικού διεθνώς. Αυτό είναι το πόρισμα μελέτης που εκπόνησε η JATO και αναφέρεται σε 43 χώρες, συμπεραίνονταςμε το συμπέρασμα ότι σήμερα τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι ακόμα ανταγωνιστικά.

 

Όπως επισημαίνεται, παρά τις προσπάθειες των βιομηχανιών να παράγουν φθηνότερα ηλεκτρικά οχήματα, οι τιμές παραμένουν υψηλές και μαζί με τις ανεπαρκείς υποδομές (ταχυφορτιστές), την ακτίνα δράσης (χωρητικότητα μπαταρίας) και τις περιορισμένες επιλογές, δημιουργείται ένα αρνητικό πλαίσιο για την ωρίμανση της εν λόγω αγοράς.