Το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην αγορά LNG της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστική η αύξηση του μεριδίου του LNG που παραδόθηκε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη: από 5% την περίοδο Οκτωβρίου 2017 και Αυγούστου 2018 σε 14% μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Αυγούστου 2019

Μάλιστα, οι δύο μεγαλύτεροι προμηθευτές, μέσω αγωγών, φυσικού αερίου της Ευρώπης, η νορβηγική Equinor και η ρωσική Gazprom, έχουν απωλέσει μερίδιο αγοράς για πρώτη φορά σε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, με τριπλασιασμό των εισαγωγών LNG στην περιοχή τους τελευταίους 10μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Refinitiv, καταγράφονται αλλαγές στο μερίδιο αγοράς του φυσικού αερίου από τη Νορβηγία και τη Ρωσία, όντας ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το LNG μετασχηματίζει την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο του νορβηγικού φυσικού αερίου υποχώρησε στο 33% μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Αυγούστου 2019 από το 38% της ίδιας περιόδου του 2017-18, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πολλών ετών.
Αντίστοιχα, το μερίδιο της Gazprom στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 1% στο 32%, όντας, όμως, η πρώτη ετήσια πτώση από το 2014-2015, όταν επλήγη από τη χαμηλή ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Παρά την απώλεια μεριδίου αγοράς, οι συνολικές εξαγωγές φυσικού αερίου της Gazprom στην Ευρώπη αυξήθηκαν καθώς η περιοχή εισήγαγε 9% περισσότερο φυσικό αέριο από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Αύγουστο 2019, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2017-2018.

Οι εισαγωγές LNG σε μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης αυξήθηκαν αισθητά σε μία περίοδο, όπου η ζήτηση για spot LNG στην Κεντρική και Νότια Ασία κατέγραψε ραγδαία πτώση λόγω της ανησυχίας για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των τιμών του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές. Πολλοί αναλυτές αποδίδουν την τελευταία πτώση της τιμής του φυσικού αερίου στη μείωση της ζήτησης από την  Κεντρική Ασία λόγω της κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.

Η συμφωνία μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη πρόκειται να λήξει στα τέλη του τρέχοντος έτους και η έλλειψη προόδου στις σχετικές συνομιλίες ώθησε την Ευρώπη να αποθηκεύσει φυσικό αέριο, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή διακοπή της προσφοράς το χειμώνα (βλέπε Διάγραμμα 1).

 

Επίσης, η σημαντική άνοδος στην προμήθεια του LNG και η χαμηλότερη κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη αποτέλεσαν το βασικό λόγο για υπερπροσφορά τον χειμώνα του 2018, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 2, ενώ η αύξηση της ζήτησης για LNG επηρέασε πτωτικά τις τιμές (βλέπε Διάγραμμα 3).

 

Όσον αφορά το μέλλον, το μερίδιο του LNG στις παραδόσεις φυσικού αερίου της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά LNG, όπως και από τις τιμές spot. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το LNG θα συνεχίσει να επεκτείνεται στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης.