Τα δευτερόλεπτα του τρόμου που βίωσε η Αττική, καταγεγγραμμένα από οικιακή κάμερα ασφαλείας...