Περ. Ιονίων Νήσων: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Περ. Ιονίων Νήσων: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
energia.gr
Τετ, 26 Ιουνίου 2019 - 09:50

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το κείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, «στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που γίνονται όλο και πιo αισθητές, έχει θέσει ως στρατηγική επιλογή σε περιφερειακό επίπεδο τη λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεών της».

Τα μέτρα και τις πολιτικές αυτές θα περιλάβει το εκπονούμενο Περιφερειακό Σχέδιο για την Κλιματική αλλαγή το οποίο επίσης, σύμφωνα με την Περιφέρεια, θα βοηθήσει στην δημιουργία και την ενδυνάμωση των δομών της ΠΙΝ που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Έτσι, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) για τα Ιόνια Νησιά που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», η Γενική Διεύθυνση Yποδομών και Μεταφορών/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θέτουν σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ιονίων Νήσων.

Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένο στους εξής ιστότοπους:

  • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΠΙΝ: www.pepionia.gr
  • Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: www.pin.gov.gr

Η συμμετοχή των πολιτών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της Περιφέρειας για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Οι τελικές προτάσεις των φορέων θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 22/07/2019 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΙΝ (Κτίρια Μαρκεζίνη, Ισόγειο, Αλυκές Ποταμού 491 00, Κέρκυρα) και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]