Μπορεί η παγκόσμια ζήτηση για φυσικό αέριο να αυξήθηκε πέρυσι, με τους ταχύτερους ρυθμούς από το 2010, για φέτος όμως, αναμένεται να επιβραδυνθεί, όπως προβλέπει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ).

Η παγκόσμια ζήτηση για φυσικό αέριο σημείωσε αύξηση 4,6%, το 2018, χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τη μετάβαση μακριά από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, αλλά και τη ζήτηση λόγω καιρικών συνθηκών. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης στην ενεργειακή ζήτηση, με τις ενισχυμένες ανάγκες κατανάλωσης να προέρχονται κυρίως από την Κίνα και τις ΗΠΑ, επισημαίνει η ΙΕΑ.

Το 2018, το φυσικό αέριο διαδραμάτισε μείζονα ρόλο σε μια εντυπωσιακή χρονιά για την ενέργεια. Η παγκόσμα ενεργειακή ζήτηση αυξήθηκε με τους ταχύτερους ρυθμούς της δεκαετίας και με το φυσικό αέριο να αντιπροσωπεύει το 45% της ζήτησης», ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής της ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, στην ετήσια έκθεση του οργανισμού για το φυσικό αέριο.

Παρ' όλα αυτά, η ΙΕΑ σημειώνει ότι οι εντυπωσιακοί ρυθμοί δεν είναι βιώσιμοι και μέσα στην επόμενη πενταετία, η ΙΕΑ αναμένει ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο θα αυξάνεται κατά μέσο όρο 1,6% ετησίως κατά μέσο όρο, επιστρέφοντας στα επίπεδα προ του 2017.

Η ΙΕΑ συνέδεσε τις προβλέψεις για επιβράδυνση με τις εκτιμήσεις για πιο αδύναμη οικονομική ανάπτυξη, επιστροφή στις φυσιολογικές καιρικές συνθήκες και λιγότερες ευκαιρίες για στροφή από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ΙΕΑ προβλέπει ότι η Κίνα θα αντιπροσωπεύει το 40% των ρυθμών αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης για φυσικό αέριο την επόμενη πενταετία, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς. Μετά την άνοδο 14,5% το 2017 και 18,1% το 2018, η κινεζική ζήτηση για φυσικό αέριο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8% ετησίως, έως το 2024, εξαιτίας, κυρίως της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ.