Μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ανοδικής πορείας, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατέγραψε σημαντική πτώση την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Μαΐου και 26 Μαΐου ανήλθε στα €64,26/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,46% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €87,05/MWh και στα €33,97/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τετάρτη, 23 Μαΐου, φτάνοντας τα €73,15/MWh.

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η σημαντική πτώση της μέσης ΟΤΣ κατά 3,72 €/MWh την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στην επαναλειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, η οποία έφερε πρόσθετες 76,5 GWh στο σύστημα σε εβδομαδιαίο επίπεδο.