Την ένταξη του ελληνικού ενεργειακού ομίλου Eunice στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την Αποθήκευση Ενέργειας ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος, στον οποίο συμμετέχουν συνολικά 41 ενεργειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο οικονομικός διευθυντής της Eunice, Olli Kuronen, σημειώνει ότι ο όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας την τελευταία πενταετία καθώς όπως είναι γνωστό αναπτύσσει το υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης και διαχείρισης της ζήτησης στο νησί της Τήλου, ενώ διαθέτει το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής ανεμογεννητριών στη χώρα. Το έργο της Τήλου είναι ήδη σε λειτουργία ενώ όπως σημειώνει ο κ. Kuronen το ίδιο σύστημα θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε χιλιάδες νησιά της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας.

Ο κ. Kuronen επισημαίνει ακόμη ότι η αποθήκευση ενέργειας συμβάλλει στη μείωση του κόστους του ρεύματος για τους καταναλωτές, διευκολύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναβαθμίζει το ρόλο των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγει έχει θεσπίσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή επανάσταση της μετάβασης στο μοντέλο του "παραγωγού - καταναλωτή" (prosumer), τώρα είναι η ώρα των εθνικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα να προχωρήσουν στην εφαρμογή του.