Μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ανοδικής πορείας, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατέγραψε πτώση, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Απριλίου και 21 Απριλίου ανήλθε στα €63,55/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,60% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €85,17/MWh και στα €20,52/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τετάρτη, 17 Απριλίου, φτάνοντας τα €71,34/MWh.

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στις χαμηλές τιμές των ξένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, λόγω των αργιών του Καθολικού Πάσχα.