Ακαδημία Αθηνών: Αναγκαία η Ενίσχυση της Βασικής και Εφαρμοσμένης Ερευνας στον Τομέα της Ενέργειας

Ακαδημία Αθηνών: Αναγκαία η Ενίσχυση της Βασικής και Εφαρμοσμένης Ερευνας στον Τομέα της Ενέργειας
energia.gr
Πεμ, 4 Απριλίου 2019 - 20:07

Βαρύνουσας σημασίας είναι τα συμπεράσματα της ημερίδας με θέμα: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που διοργάνωσε η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών και τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη, 2 Απριλίου. 

Σημειώνεται ότι στην ημερίδα, που διοργανώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018, μετείχαν Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, Επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικούς Οργανισμούς, υψηλόβαθμα στελέχη από τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Βιομηχανιών της Ελλάδος, καθώς και άλλοι ειδικοί σε τομείς ερευνητικών ενεργειακών πολιτικών, θεσμικών και ρυθμιστικών πλαισίων.

Θέμα της Ημερίδας ήταν η «Έρευνα στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα». Υπογραμμίζονται οι τρεις βασικές λέξεις του θέματος: Έρευνα, Ενέργεια, Ελλάδα.
Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών θεωρεί αναγκαία την έρευνα στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και συνιστά την ενίσχυσή της με αποφασιστικότητα, συνέχεια και συνέπεια, παρατηρεί δε ότι σε πολλά επίπεδα η Ελλάδα αδυνατεί να προχωρήσει στις αναγκαίες υποδομές και στον απαραίτητο μακροχρόνιο ενεργειακό προγραμματισμό.

Η ενέργεια είναι ένας από τους τομείς στους οποίους είναι απαραίτητο για την Ελλάδα να επενδύσει σε έρευνα και καινοτομία.Κανένας άλλος τομέας
δεν είναι τόσο θεμελιώδης για την ανάπτυξη μιας χώρας και την ευημερία των πολιτών της όσο η ενέργεια, και κανένας άλλος τομέας δεν είναι τόσο στενά συνδεδεμένος με τα προβλήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής όσο η ενέργεια. Πέρα από την προαγωγή της επιστήμης, στόχος της έρευνας και καινοτομίας στο πεδίο της ενέργειας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση των διατιθέμενων ενεργειακών πόρων, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η προσφορά της στην Ανάπτυξη και την Εθνική Οικονομία.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έρευνας στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.academyofathens.gr/sites/default/files/20190330-%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91_%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D_%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf