Μετά από ένα μήνα συνεχόμενης πτώσης, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατέγραψε άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Φεβρουαρίου και 24 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €71,37/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,36% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €85,09/MWh και στα €37,45/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €75,92/MWh.

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η αύξηση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην μείωση της ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ (-116 GWh ή -41%), αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση προς τα κάτω που άσκησε η μικρή πτώση της ζήτησης (-37 GWh ή -3%) σε εβδομαδιαίο επίπεδο.