Πτώση κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 4 Φεβρουαρίου και 10 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €68,89/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,06% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €85,13/MWh και στα €35,35/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €75,99/MWh.

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η αμελητέα μείωση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην πτώση του φορτίου (-20 GWh ή -2%) και στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών (+56 GWh ή +44%), με την πίεση αυτή να αντισταθμίζεται από τη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ (-47 GWh ή -20%).