Μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ανοδικής πορείας, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατέγραψε σημαντική πτώση το προηγούμενο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 27 Ιανουαρίου ανήλθε στα €74,92/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,50% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €99,25/MWh και στα €48,90/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €81,34/MWh.

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, βασικοί παράγοντες της μείωσης της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα είναι τόσο η ζήτηση, η οποία υποχώρησε σημαντικά εξαιτίας της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών (-80 GWh ή -6,8%), όσο και η αύξηση που σημείωσαν αφενός η ηλεκτροπαραγωγή των σταθμών ΑΠΕ (+13 GWh ή +8%) και αφετέρου οι καθαρές εισαγωγές (+8 GWh ή +19%).