Σημαντική άνοδο για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Ιανουαρίου και 20 Ιανουαρίου ανήλθε στα €80,13/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,90% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €145,00/MWh και στα €62,22/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €85,00/MWh.

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η μη διαθεσιμότητα λιγνιτικών μονάδων λόγω βλάβης, η πτώση της ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ (-44 GWh ή -20%), αλλά και οι πολύ υψηλές τιμές στις χώρες των βόρειων διασυνδέσεων οδήγησαν σε περαιτέρω άνοδο της μέσης ΟΤΣ σε εβδομαδιαίο επίπεδο, αν και η ζήτηση υποχώρησε ελαφρώς (-33 GWh ή -2,7%).