Η εταιρεία κατασκευής του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (TAP) ολοκλήρωσε το Δεκέμβριο του 2018 το κλείσιμο χρηματοοικονομικών συμφωνιών ύψους 3,9 δισ. ευρώ, τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για ευρωπαϊκό έργο υποδομής το 2018. Ο Luca Schieppati, διευθύνων σύμβουλος της TAP, δήλωσε:

«Με το κλείσιμο των συμφωνιών που επιτεύχθηκε τώρα, η TAP έχει φτάσει σε άλλο ένα σημαντικό ορόσημο της πορείας του έργου. Η TAP δεσμεύθηκε οικειοθελώς να συμμορφωθεί με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που απαιτούνται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία ανέλαβε και εκπλήρωσε επιτυχώς όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης μίας διεξοδικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου, η TAP μπορεί πλέον να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των τελικών εργασιών και στην παράδοση φυσικού αερίου από το πεδίο Shah Deniz II εντός του 2020».

«Καθώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή που θα έχει ο αγωγός TAP στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη, έχει διαθέσει 700 εκατ. ευρώ στο έργο, το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρώπη. Η ΕΤΕπ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χρηματοδότηση, από κοινού με την ΕΤΑΑ και άλλους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με επιτυχία αυτού του πολύπλοκου και φιλόδοξου σχεδίου και χαιρετίζει τη συνεχή στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων του έργου για να διασφαλιστεί ότι ακολουθούνται οι βέλτιστες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνικές πρακτικές», δήλωσε ο Andrew McDowell, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για την ενέργεια.

Η Nandita Parshad, διευθύνουσα σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), αρμόδια για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δήλωσε: «Ο Διαδριατικός Αγωγός θα θέσει τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη αγορά φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη και θα ενισχύσει τη στρατηγική θέση της περιοχής ως ενεργειακού κόμβου. Πιστεύουμε ότι το φυσικό αέριο παραμένει ένα σημαντικό καύσιμο μετάβασης για την περιοχή, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση από τον άνθρακα και στη διευκόλυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ».

Η χρηματοδότηση παρέχεται από μια ομάδα 17 εμπορικών τραπεζών, παράλληλα με την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕπ. Μέρος της χρηματοδότησης καλύπτεται από τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων (bpifrance, Euler Hermes και Sace). Το έργο συγκέντρωσε χρηματοδότηση €3765 εκατ., η οποία κατανέμεται ως εξής:

  • ΕΤΕπ: €700 εκατ.
  • ΕΤΑΑ: δάνειο €500 εκατ + δεύτερο δάνειο €500 που χρηματοδοτήθηκε από εμπορικές τράπεζες
  • Οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων: Bpifrance: €450 εκατ., Euler Hermes: €280 εκατ., SACE: €700 εκατ.
  • Δάνειο €635 εκατ. απευθείας από εμπορικές τράπεζες

Τα έξοδα έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί πλήρως από τους μετόχους της TAP: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%).