ΙΕΝΕ: Ραγδαία Αύξηση Εισαγωγών Φυσικού Αερίου και Κυριαρχία Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή το Δεκέμβριο

ΙΕΝΕ: Ραγδαία Αύξηση Εισαγωγών Φυσικού Αερίου και Κυριαρχία Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή το Δεκέμβριο
energia.gr
Δευ, 7 Ιανουαρίου 2019 - 08:31

Στην τελευταία μηνιαία ανάλυση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ και απέστειλε στα μέλη του την περασμένη Παρασκευή (4/1), παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για τον μήνα που πέρασε.

Σε ότι αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση ΟΤΣ τον Δεκέμβριο του 2018 έφτασε τα €71.25/MWh, αυξημένη κατά 3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 27% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017. Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Δεκέμβριο ανήλθε στα €21.19/MWh, ενώ η μέγιστη στα €99.02/MWh.

 

 

Επιπλέον, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας στην ηλεκτροπαραγωγή όπως διαμορφώθηκε για τον μήνα Δεκέμβριο έδειξε την κυριαρχία του λιγνίτη και του φυσικού αερίου (36% το κάθε καύσιμο), ακολουθούμενα από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (15%), που περιλαμβάνουν αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα, τις καθαρές εισαγωγές ηλεκτρισμού (10%), οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (3%). Άρα, συνολικά η συμμετοχή των ΑΠΕ φθάνει το 18%. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 1,729,350 MWh και 1,713,149 MWh αντίστοιχα, ενώ από ΑΠΕ έφτασε τις 688,140 MWh.

 

 

Όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου, οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας για τον μήνα Δεκέμβριο του 2018 ανήλθαν σε 6.2 TWh, αυξημένες κατά 32% σε μηνιαία βάση και κατά 15% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Η μέση ημερήσια εισαγωγή φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο του 2018 έφτασε τις 199,560 MWh.