Ο Όμιλος "Ελληνικά Πετρέλαια", ανακοίνωσε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου και γ’ τριμήνου για το 2018. Τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 258 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο τρέχοντος έτους, ή ποσοστό ανόδου + 12%, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το εννεάμηνο, στα 731 εκατ. ευρώ (+20%), που αποτελεί επίδοση ρεκόρ. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 135 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο, δηλαδή ποσοστό +28% και 360 εκατ. ευρώ (+32%) στο εννεάμηνο, που αποτελεί, επίσης, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί στα χρονικά του ομίλου, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 1,18

Ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα  7,3 δισ. ευρώ (+25%), λόγω του υψηλότερου όγκου πωλήσεων και των αυξημένων τιμών του αργού.

Όσον αφορά στα συγκρίσιμα αποτελέσματα, που δεν περιλαμβάνουν την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του γ’ τριμήνου ανήλθαν στα 237 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, ενώ για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 574 εκατ. ευρώ, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να φθάνουν στα 111 εκατ. ευρώ ή ποσοστό αύξησης +25%, στο γ’ τρίμηνο και 239 εκατ. στο εννεάμηνο (-23%).

Οι κύριοι παράγοντες βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας στο γ’ τρίμηνο ήταν οι ισχυρές επιδόσεις των διυλιστηρίων, με επιλογές αργών που αριστοποίησαν τη λειτουργία καιοδήγησαν σε υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης στα 7,3 δολάρια ανά βαρέλι, που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό.

Αντίστοιχα, η σημαντική αύξηση της παραγωγής σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2017, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων συνολικά κατά 8%, και εξαγωγές υψηλότερα κατά 27%. Τα παραπάνω αντιστάθμισαν τη σημαντική υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης κατά 20%,καθώς και το κόστος από τις αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO2. Αναφορικά με την προμήθεια αργών πετρελαίων, ο Όμιλος προχώρησε στην αντικατάσταση του εφοδιασμού από Ιράν, σε συνέχεια της επιβολής των κυρώσεων από ΗΠΑ, με άλλους τύπους αργού χωρίς αρνητική επίδραση στη λειτουργία και την κερδοφορία των διυλιστηρίων.

Σε ό,τι αφορά το Εννεάμηνο 2018, η αυξημένη διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων και του βαθμού απασχόλησής τους αντίστοιχα, οδήγησαν την παραγωγή στα 11,7 εκατ. τόνους (+5%) και τους όγκους πωλήσεων στα 12,4 εκατ. τόνους (+3%), με τις εξαγωγές στα 7,1 εκατ. τόνους, να αντιπροσωπεύουν το57% των συνολικών πωλήσεων.

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου συνέχισε να βελτιώνεται, με το χρηματοοικονομικό κόστος να καταγράφει νέα μείωση κατά 13% στο εννεάμηνο και 11% στο γ’ τρίμηνο, σαν αποτέλεσμα και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης για το 2018.