Λίγες ημέρες μετά το ρεπορτάζ του Euro2day.gr για τις ενστάσεις όσον αφορά το διαγωνισμό κατασκευής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που είχε προκηρύξει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης, η διοίκηση του ΕΣΔΑΚ αποφάσισε την ακύρωσή του

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως πρέπει να ακυρωθεί γιατί «πρέπει να διορθωθούν ορισμένα συνταχτικά λάθη στα τεύχη δημοπράτησης»!

Όπως είχε, όμως, αποκαλυφθεί υπήρχαν υπόνοιες πως τα τεύχη δημοπράτησης είχαν συνταχθεί από έναν εκ των υποψηφίων για το έργο καθώς τα στοιχεία ενός στελέχους του υπήρχαν στο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο! Στην απόφαση ακύρωση της διοίκησης του ΕΣΔΑΚ αναφέρεται, επίσης, πως ο διαγωνισμός ακυρώνεται και επειδή πρέπει να τροποποιηθούν άρθρα της διακήρυξης, αλλά και να «διευκρινιστεί από την ∆ιακήρυξη ότι η ιδιωτική συµµετοχή 1.388.747,96 €. για το βιοαέριο επιβαρύνει τον ΕΣ∆ΑΚ».

(πηγή: euro2day.gr)