Από τις 4 ως τις 6 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες δημοπρασίες για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες, Τετάρτη, ο αρμόδιος Συντονιστής της ΡΑΕ για τους διαγωνισμούς, κ. Διονύσης Παπαχρήστου.

Μιλώντας στο συνέδριο «Εξοικονόμηση Ενέργειας: Τοπική Ανάπτυξη, ΑΠΕ και Επιχειρηματικότητα», ο κ. Παπαχρήστου εξήγησε ότι τα χαρακτηριστικά των διαγωνισμών αυτών (τιμή εκκίνησης και δημοπρατούμενη ισχύς) θα καθοριστούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που αντικατέστησε τις εγγυημένες τιμές απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο σύστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαχρήστου, στους επόμενους διαγωνισμούς θα τεθεί όριο 20% στην ισχύ που θα μπορεί να δεσμεύσει κάθε συμμετέχων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο συγκέντρωσης, ενώ παραμένει η προϋπόθεση οι αιτήσεις να υπερβαίνουν κατά 75% τη δημοπρατούμενη ισχύ, ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός.

Οι δημοπρασίες θα αφορούν (α) ‘μικρά’ φωτοβολταϊκά (εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW), (β) ‘μεγάλα’ φωτοβολταϊκά (1 - 20 MW) και (γ) αιολικές μονάδες 3-50 MW.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Ηλίας Μοναχολιάς, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο, παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας που υπερβαίνει τα 4000 MW και ανήγγειλε νέες επιχειρηματικές συνεργασίες το επόμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, κ. Στέλιος Λουμάκης, επανέλαβε τη θέση του συνδέσμου, να διασφαλισθούν βιώσιμες τιμές απορρόφησης της ενέργειας και για τα μικρά έργα, ενώ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών,κ. Σωτήρης Καπέλλος, τόνισε ότι τα υφιστάμενα εμπόδια θέτουν εν κινδύνω την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Πολιτεία για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40% ως το 2020.