Με την από 10.3.2015 Προγραμματική Σύμβαση, ανατέθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το ερευνητικό έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Η παρούσα εκδοχή της έκθεσης είναι σημαντικά διαφορετική από την προηγούμενη εκδοχή η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Περιφέρεια Κρήτης. Οι διαφορές προέκυψαν επειδή η μελέτη έλαβε υπόψη τις προτάσεις και σχόλια που υποβλήθηκαν από διάφορους φορείς

Η Κρήτη αποτελούσε και αποτελεί μια ιδιαίτερη ενεργειακά περίπτωση, λόγω του μεγέθους της, της ανάπτυξης της, της θέσης της, του μεγάλου δυναμικού ΑΠΕ αλλά πρόσφατα και των υδρογονανθράκων που πιθανά υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Η Κρήτη είναι ηλεκτρικά μη διασυνδεδεμένο νησί και επομένως το ζήτημα ασφάλειας εφοδιασμού είναι σημαντικό. Το περιβάλλον της Κρήτης είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και αποτελεί προορισμό τουρισμού σε μεγάλη έκταση... 

Διαβάστε το σύνολο της μελέτης στον κάτωθι σύνδεσμο: http://hello.crowdapps.net/participation-crete/wp-content/uploads/sites/68/2018/04/%CE%93-%CE%94-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%91-09-05-2016_%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf