Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για να συμπεριλάβει τα καλύτερα των εκτιμήσεων περιθώρια διύλισης, επίπτωση από τυχόν διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου αλλά και τη νέα στρατηγική της εταιρίας και την είσοδό της στη λιανική αγορά ενέργειας

 

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Motor Oil, στα 23,2 από 21,5 ευρώ δίνει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί τη σύσταση "accumulate"

Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για να συμπεριλάβει τα καλύτερα των εκτιμήσεων περιθώρια διύλισης στο εννεάμηνο του 2018, την επίπτωση από τυχόν διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου αλλά και τη νέα στρατηγική marketing της εταιρίας και την είσοδό της στη λιανική αγορά ενέργειας. 

Το βασικό σενάριο της χρηματιστηριακής για τον κλάδο διύλισης υποδηλώνει μέση απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών 8,5%. 

(euro2day.gr)