Αύξηση σημείωσε η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα που μας πέρασε, συνεχίζοντας για τέταρτο συνεχόμενο επταήμερο την ανοδική τροχιά της, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και 9 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €72,17/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,27% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €76,53/MWh και στα €64,34/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα €74,87/MWh.        

Σύμφωνα με την ενεργειακή ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αύξηση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα τροφοδοτήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις τιμές των ρύπων, που βρίσκονται σε μία συνεχή άνοδο, τις υψηλές χονδρεμπορικές τιμές που επικρατούν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, τη διατήρηση της αυξημένης εγχώριας ζήτησης κυρίως λόγω της "παράτασης" του καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρασιών, τη πτώση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ κατά 68 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, καθώς και τη μη λειτουργία ορισμένων μονάδων της ΔΕΗ είτε λόγω συντήρησης είτε λόγω βλάβης.