Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Συστάθηκε το Παρατηρητήριο Καταγραφής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Συστάθηκε το Παρατηρητήριο Καταγραφής Ηλεκτρικής Ενέργειας
energia.gr
Τετ, 11 Ιουλίου 2018 - 09:33

Υπογράφηκε η σύσταση Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε κτίρια που διαχειρίζονται από Δημόσιους Φορείς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πέραν της Περιφέρειας, οι φορείς που συμμετέχουν είναι το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, καθώς και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Στόχος της συνεργασίας των φορέων της Δυτικής Ελλάδας είναι η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά, έχοντας δίπλα της όλους εκείνους που γνωρίζουν τα θέματα και αποτελούν θεσμικά φορείς της Πολιτείας. Τα Τεχνικά μας Επιμελητήρια και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι λόγοι δεν είναι τυπικοί, είναι ουσιαστικοί. Συμβάλλουμε όλοι μαζί σε έναν κοινό σκοπό», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Ο σκοπός του «Παρατηρητήριου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα σε κτίρια που διαχειρίζονται από Δημόσιους Φορείς», είναι η μέτρηση και η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται, η δημιουργία βάσης δεδομένων, η διασύνδεση και η αξιολόγηση των μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών και παραμέτρων σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες των συμβαλλομένων φορέων ή διαχειρίζονται από αυτούς, με την εγκατάσταση ψηφιακών (έξυπνων) μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στα επιλεγμένα από τους φορείς κτίρια.

«Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωράμε, στα πλαίσια του Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, σε δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας , προκειμένου να πληροφορηθούν οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις , με τελικό στόχο τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων, για τον λόγο αυτό πρωταγωνιστεί μαζί με τους συμβαλλόμενους φορείς στην δημιουργία και λειτουργία του Ενεργειακού Παρατηρητηρίου» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Νικόλαος Μπαλαμπάνης.

Το μνημόνιο, μέσω των εκπροσώπων τους, συνυπέγραψαν οι φορείς:

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Νικόλαος Μπαλαμπάνης, από Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας, Γεώργιος Αγγελόπουλος, από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών, Οικονομικών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, ο Πρόεδρος Βασίλειος Αϊβαλής και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ο Πρόεδρος Στυλιανός Μπλέτσας.