Η ΕΛΙΝΟΙΛ (Ελίν) είναι μια ολοκληρωμένη ελληνική ιδιωτική εταιρία ενέργειας, εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο πανελλαδικό δίκτυο πάνω από 570 πρατηρία, κατέχει σημαίνουσα θέση στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας με υγρά και στερεά καύσιμα, καθώς και λιπαντικά, δραστηριοποιείται στη θέρμανση οικιών και κτιρίων, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο του yachting με την τροφοδοσία σκαφών αναψυχής με καύσιμα και λιπαντικά, ενώ παράλληλα εφοδιάζει τη ναυτιλία με λιπαντικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ (Ελίν) είναι μια ολοκληρωμένη ελληνική ιδιωτική εταιρία ενέργειας, εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο πανελλαδικό δίκτυο πάνω από 570 πρατηρία, κατέχει σημαίνουσα θέση στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας με υγρά και στερεά καύσιμα, καθώς και λιπαντικά, δραστηριοποιείται στη θέρμανση  οικιών και κτιρίων, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο του yachting με την τροφοδοσία σκαφών αναψυχής με καύσιμα και λιπαντικά, ενώ παράλληλα εφοδιάζει τη ναυτιλία με λιπαντικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η θυγατρική της ελίν Τεχνική αναλαμβάνει μελέτες, το σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνδεδεμένη εταιρία ελίν Βιοκαύσιμα έχει ξεκινήσει να παράγει και να διαθέτει στην αγορά βιοντήζελ.

Ο όμιλος διαθέτει πλούσια ιστορία, που ξεκινά το 1954, έτος ίδρυσης της «Δ. Διαμαντίδης – Χ. Κουρούκλης & Σία», που εισήγαγε μαζούτ στη χώρα μας και από το 1960 μετεξελίχθηκε σε «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε». Στη δεκαετία του 1970 η Ελίν επέκτεινε την παρουσία της στο εσωτερικό της χώρας και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και στα λιπαντικά. Από το 1980 και μετά, δημιούργησε το δίκτυο πρατηρίων της και ενίσχυσε τις υποδομές, ενώ από τότε ακολούθησε μια θετική αναπτυξιακή πορεία, που την οδήγησε σε μια από τις κορυφαίες θέσεις της εγχώριας αγοράς καυσίμων.